Course info


Môn học Thị trường tài chính cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về Thị trường vốn, Thị trường tiền tệ, Thị trường chứng khoán...Kết thúc môn học, học viên có thể vận dụng vào việc phân tích và đầu tư vào Thị trường chứng khoán Việt Nam.