Course info

Môn học này trang bị cho các bạn kiến thức chung về Hệ điều hành, các trình hỗ trợ văn phòng như Word, Excel, Powerpoint ngoài ra còn có thêm phần sử dụng các dịch vụ phổ biến trên internet như web, mail, chat, ...