Course info


Trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giới hạn, liên tục và phép tính vi phân đối với hàm một biến, khảo sát các dạng tích phân suy rộng, các dạng chuỗi; các kiến thức về ma trận, định thức và các ứng dụng của chúng. Nhằm tạo cho người học có thể tiếp tục học tập các môn học khác và có thể vận dụng chúng.