Course info


Nội dung bài giảng môn Tiếng Việt thực hành được biên soạn dựa trên cơ sở chọn lọc những phần nội dung cơ bản trong một số sách Tiếng Việt thực hành dùng cho Cao đẳng, Đại học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.