VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
logo Hotline: 0294. 6274222 - 0294. 3855949 Các ngành đào tạo
1. Chính sách công
2. Công nghệ thông tin
3. Giáo dục học (Giáo dục mầm non)
4. Kế toán
5. Kỹ thuật điện
6. Kỹ thuật hóa học
7. Luật dân sự và tố tụng dân sự
8. Luật hiến pháp và luật hành chính
9. Luật hình sự và tố tụng hình sự
10. Luật kinh tế
11. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn
12. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
13. Nuôi trồng thủy sản
14. Phát triển nông thôn
15. Quản lý công
16. Quản lý giáo dục
17. Quản lý kinh tế
18. Quản trị kinh doanh
19. Tài chính - Ngân hàng
20. Thú y
21. Văn hóa học

1. Luật (*)
2. Kế toán (*)
3. Quản trị kinh doanh (*)
4. Quản trị văn phòng (*)
5. Công nghệ thông tin (*)
6. Quản lý Nhà nước (*)
7. Công tác xã hội (*)
8. Kinh tế (*)
9. Thú y (*)
10. Nông nghiệp (*)
11. Ngôn ngữ Anh (*)
12. Âm nhạc học (*)
13. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (*)
14. Chăn nuôi
15. Chính trị học (*)
16. Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*)
17. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (*)
18. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (*)
19. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (*)
20. Công nghệ kỹ thuật hóa học (*)
21. Công nghệ sinh học (*)
22. Công nghệ thực phẩm (*)
23. Điều dưỡng
24. Dược học
25. Giáo dục mầm non
26. Giáo dục tiểu học
27. Hệ thống thông tin quản lý
28. Khoa học vật liệu (*)
29. Kỹ thuật môi trường (*)
30. Kỹ thuật phục hồi chức năng
31. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (*)
32. Kỹ thuật xét nghiệm y học
33. Mạng máy tinh và truyền thông dữ liệu
34. Ngôn ngữ Khmer (*)
35. Nuôi trồng thủy sản (*)
36. Quản lý thể dục thể thao
37. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*)
38. Răng - Hàm - Mặt
39. Sư phạm ngữ văn
40. Tài chính - Ngân hàng (*)
41. Thiết kế công nghiệp (*)
42. Thương mại điện tử
43. Toán ứng dụng (*)
44. Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (*)
45. Văn hóa học (*)
46. Y khoa
47. Y tế công cộng

(*): Các ngành đào tạo từ xa
Đăng ký

Họ tên:  

Email:  

Số điện thoại:  

Nơi ở:  

Đã tốt nghiệp:  

Chương trình đăng ký:
Thạc sĩ Đại học