Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh

Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Các anh chị học viên khi nộp hồ sơ nhập học sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập trong suốt quá trình tham gia học tập tại trường bao gồm: Tên đăng nhậpMật khẩu. Xin anh chị liên hệ với Tư vấn viên qua số điện thoại 0294. 6274222 hoặc 0294. 3855246 (số nội bộ 104) để biết Tên đăng nhập và Mật khẩu của riêng mình. Nếu không đăng nhập được vào hệ thống này, xin hãy liên hệ với Webmaster hoặc gọi số 0294. 6274222 hoặc 0294. 3855246 (số nội bộ 104).