VIỆN PHÁT LỰC NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHẢO SÁT MÔN HỌC

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người học. Trung tâm đào tạo - Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh kính mong anh(chị) học viên tham gia khảo sát đánh giá môn học, những nội dung trả lời câu hỏi khảo sát của anh(chị) sẽ giúp nhà trường và giảng viên có bước cải thiện, phục vụ tốt hơn cho việc học.

   
Vui lòng nhập mã học viên
Môn học