Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh

CÁC BIỂU MẪU
Cập nhật lần cuối ngày 24/4/2022Dành cho giáo viên

 1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Dành cho sinh viên

 1. Đề nghị cấp Giấy xác nhận SV, bản sao và hồ sơ tốt nghiệp
 2. Giấy xác nhận thời gian làm việc
 3. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tuyển sinh
 4. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần/môn học
 5. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp
 6. Phiếu đăng ký dự tuyển
 7. Phiếu đăng ký xét bảo lưu kết quả môn học
 8. Phiếu đăng ký học lại, thi lại
 9. Phiếu đăng ký thi lại
 10. Phiếu đăng ký môn học
 11. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp
 12. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2
 13. Phiếu đăng ký nhập học bổ sung kiến thức chuyên ngành
 14. Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần
 15. Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp
 16. Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học
 17. Đề nghị xét miễn và chuyển điểm (từ xa)
 18. Mẫu đăng ký xét tốt nghiệp và xác nhận thông tin in bằng
 19. Đăng ký nhận chứng nhận Tiếng Anh

Biểu mẫu tuyển sinh cao học

 1. Thông tin tuyển sinh
 2. Phiếu đăng ký dự thi
 3. Sơ yếu lý lịch
 4. Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức
 5. Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự thi
 6. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
 7. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành VĂN HÓA HỌC
 8. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN

Biểu mẫu lái xe môtô A1

 1. Khung dán hình 3x4
 2. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe
 3. Biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình
 4. Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe
Last modified: Tuesday, 14 June 2022, 3:06 PM