Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh

CÁC BIỂU MẪU
Cập nhật lần cuối ngày 25/02/2020Dành cho giáo viên

 1. Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Dành cho sinh viên

 1. Giấy xác nhận sinh viên
 2. Giấy xác nhận sinh viên vay vốn
 3. Giấy xác nhận thời gian làm việc
 4. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tuyển sinh
 5. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần/môn học
 6. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp
 7. Phiếu đăng ký dự tuyển
 8. Phiếu đăng ký xét bảo lưu kết quả môn học
 9. Phiếu đăng ký học lại, thi lại
 10. Phiếu đăng ký thi lại
 11. Phiếu đăng ký môn học
 12. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp
 13. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2
 14. Phiếu đăng ký nhập học bổ sung kiến thức chuyên ngành
 15. Đơn xin hoãn thi và bảo lưu kinh phí thi kết thúc môn học
 16. Phiếu đăng ký dự thi kết thúc môn học (dùng cho sinh viên xin hoãn thi)
 17. Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp
 18. Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học
 19. Mẫu đăng ký nhận bảng điểm và bản sao văn bằng tốt nghiệp
 20. Đề nghị xét miễn và chuyển điểm (từ xa)

Biểu mẫu tuyển sinh cao học

 1. Thông tin tuyển sinh
 2. Phiếu đăng ký dự thi
 3. Sơ yếu lý lịch
 4. Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức
 5. Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự thi
 6. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
 7. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành VĂN HÓA HỌC
 8. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN

Biểu mẫu lái xe môtô A1

 1. Khung dán hình 3x4
 2. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe
 3. Biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình
 4. Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe
Last modified: Tuesday, 21 April 2020, 1:58 PM