Viện Phát triển Nguồn lực - Đại học Trà Vinh

I. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Mọi công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần, có nhu cầu học tập, đã tốt nghiệp một trong các cấp học: Trung học phổ thông (THPT), Trung học bổ túc (THBT), Trung học chuyên nghiệp (THCN), Cao đẳng (CĐ) và Đại học (ĐH) đều được đăng ký nhập học không phải qua kỳ thi tuyển sinh.

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC

Học viên có thể đăng ký nhập học theo kế hoạch chiêu sinh hàng năm của trường. Mỗi quý, nhà trường đều có tổ chức đăng ký nhập học cho học viên mới.

Lập hồ sơ nhập học: 02 bộ, mỗi bộ gồm có

- 01 phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu – có xác nhận của UBND cấp phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc cơ quan quản lý nhân sự).

- 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THCN, THBT, CĐ, ĐH) có công chứng.

- 01 bản sao học bạ cấp THPT (THBT) hoặc Phiếu điểm các môn học đã tích lũy được từ các trường THCN, CĐ, ĐH khác có công chứng.

- 02 ảnh màu 3x4 mới nhất.

- 02 bao thư dán tem sẵn, ghi rõ địa chỉ liên hệ.

Cách thức nộp hồ sơ nhập học:

- Nộp trực tiếp tại:

+ Văn phòng Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh ( Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại 0294. 6274 222).

+ Các cơ sở liên kết đào tạo với trường ở các địa phương.

- Hoặc gởi chuyển phát nhanh ( EMS ) qua đường bưu điện về Văn phòng Viện Phát triển Nguồn lực ( Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Lưu ý: học viên có thể nhận các biểu mẫu, hồ sơ đăng ký nhập học tại Văn phòng Viện Phát triển Nguồn lực hoặc tải về từ https://online.tvu.edu.vn/mod/resource/view.php?id=121.

III. CÁC KHOẢN HỌC PHÍ, LỆ PHÍ

1. Học phí : bao gồm các khoản tư vấn học tập, tập trung ôn tập và giải đáp thắc mắc, tổ chức thi và chấm thi. Mức học phí được tính theo số tín chỉ (hoặc số đơn vị học trình) và thời lượng tập trung ôn thi tùy theo môn học, được nhà trường quy định ngay từ đầu mỗi năm học. Khi học viên nộp hồ sơ nhập học và hoàn thành học phí sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để xem bài giảng, bài tập, tài liệu học tập miễn phí hoặc trao đổi với giáo viên và các học viên khác trong quá trình học tập.

Nếu cần thiết học viên có thể mua các tài liệu in ấn, đĩa CD,… tùy theo nhu cầu do Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh cung cấp.

2. Lệ phí tốt nghiệp: được nhà trường quy định ngay từ đầu mỗi năm học.

3. Các lệ phí khác: cấp bảng điểm, sao y các giấy tờ,… học viên sẽ trả theo quy định chung của trường.

IV . CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ

- Căn cứ vào kế hoạch học tập và thi, học viên đăng ký môn học và đóng học phí tại Văn phòng Viện Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh và các cơ sở liên kết đào tạo với trường tại các địa phương.

- Nhà trường không giải quyết hoàn học phí sau khi hết thời hạn nộp học phí của từng quý.

TỔ CHỨC HỌC TẬP

I. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP

- Trường Đại học Trà Vinh thực hiện phương thức đào tạo trực tuyến - từ xa thông qua hệ thống học tập trực tuyến trên Internet kết hợp với quá trình tự học của người học qua các dạng tài liệu như sách, đĩa CD đồng thời có sự hỗ trợ tư vấn học tập qua điện thoại, e-mail và giảng dạy trực tiếp, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc các vấn đề về học thuật trong khi học,…

- Chương trình đào tạo được thiết kế gồm 2 nhóm:

+ Nhóm môn học học viên tự học có hướng dẫn: học viên tự học bằng các hình thức tự đọc tài liệu, giáo trình, nghe giảng bài trên hệ thống trực tuyến hoặc đĩa (Web CD), trao đổi với bạn cùng học,… Ngoài ra, Viện Phát triển Nguồn lực sẽ tổ chức hướng dẫn học tập, tư vấn học tập qua điện thoại, e-mail, tập trung nghe giảng viên hệ thống hóa kiến thức, ôn tập.

+ Nhóm môn học học viên phải học trực tiếp (các môn thực hành): học viên có thể đăng ký học tại Viện Phát triển Nguồn lực của Trường Đại học Trà Vinh và các cơ sở liên kết đào tạo của trường.

II. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Mỗi môn học, học viên sẽ được đánh giá qua 2 kỳ thi:

- Lần 1: kiểm tra giữa môn học viên tự làm bài kiểm tra ở nhà và nộp bài theo yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học. Kết quả kiểm tra được tính từ 30% - 40% trong tổng số kết quả học viên sẽ đạt được, tùy theo mỗi môn học. Học viên không tham gia kiểm tra đúng hạn sẽ không được dự thi cuối môn học.

- Lần 2: thi kết thúc môn học viên sẽ được tập trung thi theo kế hoạch học tập đã được thông báo trước. Kết quả thi cuối môn được tính từ 60% - 70% trong tổng số kết quả học viên sẽ đạt được, tùy theo mỗi môn học. Nội dung thi sẽ không giới hạn mà thi theo đề cương chi tiết môn học. Nếu tổng kết quả học viên đạt được của mỗi môn dưới 5 điểm, học viên sẽ phải thi lại lần 2 cho môn đó mà không phải đóng lệ phí. Kể từ lần thi thứ 3 trở đi học viên phải đóng lệ phí cho mỗi lần thi là 75.000 đồng.

- Học viên phải tích lũy đầy đủ số tín chỉ tất cả các môn học theo quy định của chương trình đào tạo.

- Học viên được xét miễn giảm một số môn học (đối với các môn học đã được tích lũy từ trường THCN, CĐ, ĐH khác theo bảng điểm và các chứng chỉ đã nộp) theo quy định hiện hành về miễn giảm môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (học viên sẽ không trả học phí các môn học được miễn).

Sau khi đã tích lũy đầy đủ các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo và hội đủ điều kiện theo quy định, học viên sẽ được xét dự thi tốt nghiệp hoặc được bảo vệ luận văn. Nếu học viên thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn đạt sẽ được xét cấp bằng.

III. XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Việc xếp loại kết quả học tập của học viên được tính trên cơ sở điểm trung bình cộng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Loại đạt gồm:

+ Từ 8 đến 10 : Giỏi

+ Từ 7 đến cận 8 : Khá

+ Từ 6 đến cận 7 : Trung bình khá

+ Từ 5 đến cận 6 : Trung bình

- Loại không đạt:

+ Từ 4 đến cận 5 : Yếu

+ Dưới 4 : Kém

IV. CHUYỂN ĐIỂM TỪ TRƯỜNG CĐ, ĐH KHÁC

- Nhà trường xét cho học viên chuyển điểm các môn học đã học ở trường đại học khác vào đầu khóa học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm môn chuyển đổi phải phù hợp với nội dung môn học, số đơn vị học trình (ĐVHT, hoặc số tín chỉ, số tiết) với môn trong chương trình đào tạo từ xa của Đại học Trà Vinh và phải đạt từ 5 điểm trở lên.

- Phiếu điểm xin chuyển phải có đầy đủ các mục: Tên môn học, số ĐVHT, số điểm, thời gian học.

- Phiếu điểm phải do Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Đào tạo (Giáo vụ, Quản lý đào tạo) của Trường Đại học – nơi chịu trách nhiệm đào tạo – xác nhận và có dấu tròn theo quy định của Nhà nước.

- Sau khi học viên nộp đơn xin chuyển điểm, Viện Phát triển Nguồn lực sẽ cấp Phiếu miễn giảm môn học cho các môn học mà nhà trường đồng ý cho chuyển.

V. TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP

A . Mỗi năm Trường Đại học Trà Vinh tổ chức 2 kỳ thi tốt nghiệp

B. Qui trình tổ chức thi tốt nghiệp

1. Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp: vào đầu tháng 11tháng 5 hàng năm.

2. Công bố danh sách học viên đã học và thi đủ điểm quy định các môn học trong chương trình để được xét dự thi tốt nghiệp.

3. Đăng ký thi tốt nghiệp ở trung tâm đăng ký học.

Hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp, gồm có:

- Bản sao các chứng chỉ trình độ B Ngoại ngữ, Tin học đối với cấp Đại học và trình độ A đối với cấp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

- Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp (theo mẫu).

- 04 ảnh màu 3x4 mới nhất.

- 02 bao thư dán tem sẵn, ghi rõ địa chỉ liên hệ.

4. Viện Phát triển Nguồn lực sẽ thông báo danh sách chính thức đủ điều kiện thi tốt nghiệp trước ngày 2/12/6 hàng năm.

5. Ôn thi tốt nghiệp (trong tháng 12tháng 6 hàng năm)

6. Thi tốt nghiệp: khoảng từ 20 đến 28 tháng 2 (hoặc tháng 8) hàng năm.

C. Học viên hội đủ các điều kiện sau đây sẽ được dự thi tốt nghiệp:

- Đã làm thủ tục đăng ký học một chương trình đào tạo trọn khóa cấp bằng.

- Không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không ở trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đã tích lũy đủ các môn học theo quy định của chương trình đào tạo.

- Điểm của các môn học phải đạt từ 5 điểm trở lên.

- Có chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

- Đóng đầy đủ lệ phí thi.

D. Hình thức thi tốt nghiệp: Thi viết hoặc làm luận văn (tùy theo ngành học). Nếu thi viết:

- Thi viết khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp mang tính chất tổng hợp từ các môn học cơ sở ngành và môn chuyên ngành trong chương trình.

- Thời gian thi viết mỗi môn không quá 180 phút.

E. Công nhận tốt nghiệp:

- Những học viên có các môn thi tốt nghiệp đều đạt từ điểm trung bình trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp.

- Môn không đạt trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ thi lại vào các kỳ thi tiếp sau cho tới khi hết hạn bảo lưu theo quy định.

- Bằng tốt nghiệp là bằng Cử nhân khoa học, hoặc Kỹ sư đối với cấp học đại học và bằng Cử nhân Cao đẳng đối với cấp học cao đẳng. Việc cấp và quản lý văn bằng tốt nghiệp được thực hiện theo quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

F. Công bố kết quả tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp:

- Sau khi Hội đồng chấm thi công bố kết quả thi tốt nghiệp, Viện Phát triển Nguồn lực sẽ:

+ Thông báo kết quả thi tốt nghiệp của từng học viên.

+ Thông báo danh sách học viên đủ tất cả các điều kiện để công nhận tốt nghiệp.

- Trong vòng 20 ngày kể từ khi thông báo, nếu học viên có vấn đề gì cần khiếu nại thì phải phản ánh ngay cho Viện Phát triển Nguồn lực để xem xét.

- Trong khoảng 1 tháng sau khi xét tốt nghiệp, Trường Đại học Trà Vinh sẽ tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên.

CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

I. KHEN THƯỞNG

Học viên thi tốt nghiệp đạt loại giỏi được nhà trường cấp giấy khen và phần thưởng.

II. KỶ LUẬT

Nếu học viên vi phạm quy chế học tập, thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ chịu những hình thức kỷ luật thích hợp theo quy chế đào tạo. Những trường hợp học viên khai man lý lịch, sửa chữa văn bằng, sử dụng bằng giả v.v… sẽ bị xóa tên, hủy bỏ kết quả học tập của các năm học tại trường và có thể bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

A. Nghĩa vụ

- Mọi học viên đều phải tôn trọng, chấp hành luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.

- Học viên có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường (đóng lệ phí đầy đủ và đúng hạn, đi học đúng giờ, ăn mặc nghiêm chỉnh, lịch sự, lễ độ và giữ gìn trật tự vệ sinh v.v…) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà nước.

- Học viên phải phấn đấu hoàn thành đầy đủ mọi nhiệm vụ học tập (lý thuyết, bài tập, đề án v.v…) và các nhiệm vụ khác của nhà trường giao.

B. Quyền lợi

- Được hưởng chế độ khen thưởng của nhà trường.

- Học viên có năng khiếu, nếu có yêu cầu, sẽ được tham gia vào đội văn nghệ, thể thao của trường.

- Đóng góp ý kiến với nhà trường, khoa, trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng công tác phục vụ học viên.

- Được thành lập các Ban đại diện (theo khóa học trong địa phương) để giao lưu, trao đổi tài liệu, kinh nghiệm học tập và phản ánh những nguyện vọng của học viên hệ ĐTTX đến lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh, Viện Phát triển Nguồn lực, các cơ sở trung tâm ở địa phương và các giảng viên của Trường.

QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

1. Tất cả học viên thuộc các ngành học của hệ đào tạo từ xa được xét miễn các môn học Tin học hoặc Ngoại ngữ để được xét dự thi và cấp bằng tốt nghiệp, nếu hội đủ một trong các điều kiện sau:

Về Tin học:

+ Học viên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành có học môn Tin học đại cương.

+ Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học.

Về Ngoại ngữ:

+ Học viên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành có học các môn Ngoại ngữ.

2. Những học viên không thuộc diện trên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B đối với cấp học Đại học và trình độ A đối với cấp học Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

Last modified: Monday, 3 July 2017, 3:09 PM